Všeobecné obchodné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

  1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.hanelle.sk. Predávajúcim je Ing. arch. Hana Hlubocká, Puškinova 1216/9, 900 01 Modra, IČO: 30939801, DIČ: 1022963249, zapísaná OU-PK-OZP-2018/004015-2, č. živnostenského registra 107-6431 (ďalej len "Predávajúci").

  2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.hanelle.sk (ďalej len "Kupujúci").


  II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

  1. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky.

  2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí, požadovaných systémom pri realizácií objednávky.

  3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.

  4. Na Vami zadanú e-mailovú adresu Vám ihneď zašleme Potvrdenie o prijatí objednávky na spracovanie, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, prípadne ďalšie informácie. Vaša objednávka bude spracovaná v čo najkratšom čase od doručenia a po kontrole dostupnosti objednaného tovaru v našom sklade Vám bude zaslaný e-mail Potvrdenie objednávky. Doručením potvrdzujúceho e-mailu Potvrdenie objednávky, dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o spôsobe platby a údaje o bankovom účte.


III. Kúpna cena a spôsob platby

  1. Všetky ceny uvedené na www.hanelle.sk sú vrátane DPH.

  2. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob.

  3. Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť podľa špecifikácie zákazníka.

  4. Spôsob platby:

  - prevodný príkaz,

  - hotovosť priamo v showroome.


IV. Poštovné a iné poplatky 

  1. K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné balné a poštovné podľa spôsobu a adresy dodania:

  Na územie Slovenskej republiky zásielka do 1000 g:

  - pri platbe prevodným príkazom a zaslaní Slovenskou poštou na poštu: 4,10 €

  - pri platbe prevodným príkazom a zaslaní Slovenskou poštou na adresu: 5,30 €

  - pri zaslaní kuriérom Slovenskej pošty na adresu: 7,90 €

  - pri spôsobe doručenia osobným odberom v showroome Hanelle neúčtujeme žiaden poplatok.

  Na územie Českej republiky zásielka do 1000 g:

  - pri platbe prevodným príkazom a zaslaní Slovenskou poštou: 10,40 €

  Na územie krajín Európskej únie zásielka do 1000 g:

  - pri platbe prevodným príkazom a zaslaní Slovenskou poštou: 18,40 €

  2. Pre zásielky s hmotnosťou prevyšujúcou 1000 g budú účtované poplatky podľa aktuálne platného sadzobníka Slovenskej pošty. V prípade že Vaša zásielka prevyšuje 1000 g, budeme Vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade vášho súhlasu so zvýšeným poštovným Vám následne zašleme e-mailom Potvrdenie objednávky.


V. Dodacie podmienky a termíny dodania

1. Dodacia lehota je závislá od dostupnosti produktov na našom sklade a platí pre každý produkt osobitne. Zaslaním e-mailu Potvrdenie objednávky Vám potvrdzujeme, že máme objednaný tovar na sklade. Tovar expedujeme bez zbytočného odkladu, zvyčajne do 3 pracovných dní od Potvrdenia objednávky (ak je tovar skladom), najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Potvrdenia objednávky. O vyexpedovaní objednávky je Kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania zásielky.

2. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou balíka, expresnou zásielkou, prípadne kuriérom za príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie tovaru k Vám Slovenskou poštou. Ak ste pri vyplnení objednávky označili spôsob doručenia Vyzdvihnutie osobne v showroome, tovar si môžete vyzdvihnúť priamo v našom showroome bez navýšenia ceny za tovar o poštovné, Puškinova 1216/9, 900 01 Modra.

3. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našom showroome, Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás telefonicky alebo e-mailom. Bližšie informácie o Vašej zásielke a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme.

4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.

5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

6. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

7. Pri prevzatí zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez závad. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.


VI. Záručná doba a reklamačný poriadok

1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

2. Záručný servis zabezpečuje Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

3. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Ing.arch.Hana Hlubocká, Puškinova 1216/9, 900 01 Modra. Tovar nám určite neposielajte na dobierku. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

4. Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našom showroome Hanelle.

5. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

6. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu alebo funkčnou chybou.

7. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedbalým zaobchádzaním resp. fyzickým poškodením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

8. Reklamovať možno len závady, ktoré neboli zjavné pri nákupe. Chybný výrobok nepoužívajte aby bolo možné správne určiť príčinu závady. Ak by sa závada v dôsledku ďalšieho používania zväčšila, reklamáciu nebude možné uznať. Reklamáciu nemožno uznať v prípade prirodzeného opotrebenia výrobku, poškodenia v dôsledku nedodržiavania riadnej starostlivosti, hlavne neúmerným zaťažovaním výrobkov a dlhodobým vystavovaním výrobkov na slnku.


VII. Stornovanie objednávky

1. Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

2. Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.hanelle.sk, môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar nesmie byť poškodený alebo použitý. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s kópiou faktúry a krátkym sprievodným listom, v ktorom je spomenuté aj číslo účtu pre spätný prevod peňazí.

3. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.


VIII. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

1. Svojich zákazníkov si vážime. Zakladáme si na dôvere a plne rešpektujeme Vaše súkromie. Všetky osobné údaje, ktoré zadáte na našich stránkach, budú slúžiť výlučne na komunikáciu s Vami, našimi zákazníkmi a na zaslanie objednaného tovaru. Zaväzujeme sa, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov neposkytneme tieto údaje bez Vášho súhlasu tretím stranám.

2. Prevádzkovateľom internetového obchodu Ing. arch. Hana Hlubocká, Puškinova 1216/9, 900 01 Modra, IČO: 30939801, DIČ: 1022963249.

3. Pred odoslaním objednávky je potrebné vyplniť dotazník s nasledovnými informáciami:

- meno a priezvisko

- e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

- telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

- doručovacia adresa (je rovnako aj fakturačná adresa)

4. Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

5. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

6. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie.

7. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.


IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci Ing. arch. Hana Hlubocká, Puškinova 1216/9, 900 01 Modra, IČO: 30939801, DIČ: 1022963249 si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.hanelle.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3. 2020.